top of page

Üyelik ve Kullanım Şartları

Üyelik ve Kullanım Şartları

clear-o.com Üyelik ve Kullanım Şartları

 

Bu bölüm sitenin genel kullanım şartlarını, bununla ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermektedir.

Lütfen, Innotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti. (www.clear-o.com) kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen Innotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti. sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti. aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. temizliyorum.com ‘ u ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.


1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

clear-o.com üyesi olan herkese açık bir sitedir. Tüm üyeler için verilen hizmetler, Gelişmiş Üyelik haricinde veya aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1. a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

1. b. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

1. c. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ÜYE sorumludur. Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ÜYE'ye aittir.

1. d. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.


2. İçerik Kullanımı

2. a. İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti. 'de sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. clear-o.com 'un içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya clear-o.com 'un izni olmadan link vermek yasaktır.

2. b. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı clear-o.com 'a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

2. c. clear-o.com, her türlü eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.


3. Sorumluluklar

3. a. clear-o.com 'u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarca paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.

3. b. clear-o.com üyesi, kayıt işlemlerini tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti. sitesini kullanmaya başlayabilir.

3. c. Üye, clear-o.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti. 'nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye'ye aittir.

3. d. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti. sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti.  tarafından geçici veya sürekli olarak üye'nin clear-o.com 'dan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

3. e. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti. 'yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3. f. İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti.. ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti.  tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti.  sorumlu tutulamaz.

3. g. Üye İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti. 'den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3. h. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşteri tarafından clear-o.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3. i. İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti.  ‘de üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı. İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti. silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3. j. Sitenin üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

3. k. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

3. l. clear-o.com kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3. m. Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

3. n. Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen "Gizlilik Sözleşmesi" sayfasını ziyaret ediniz.

ÜYE, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. ÜYE iş bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti. ‘nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti. ÜYE'nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE'ye aynen rücu hakkını haizdir.


4. İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti..’ nin Hak ve Yükümlülükleri

4. a. İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti.. üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti. sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti.  ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4. b. İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti..taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti.  'nin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti., yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti.. da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti. sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti. sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti.  tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.


5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi:

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.


6. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.


7. Tebligat Adresleri

7.a.clear-o.com sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti.’ye bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. 7.b. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.b. İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti..’nin üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın İnnotra Kimya Çözümleri San.ve Tic. Ltd.Şti.tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

bottom of page